صنعت نساجی چین به سمت الیاف زیست توده می رود

شرکت های نساجی مدت هاست که به تولید با استفاده از مواد مصنوعی متداول مانند نایلون یا پلی استر وابسته هستند ، اما روند تولید این شرکت ها به زودی تغییر می کند و استفاده از مواد اولیه به سمت الیاف زیست توده گرایش پیدا می کند. Hismer Bio-Tech مستقر در استان نینگ یانگ ، شهرستان تایان در استان شاندونگ در شرق چین ، فیبر زیست توده را از یک منبع بسیار غیرمعمول تهیه می کند و آن صدف های………..