,

کنفرانس بین المللی پیشرفت های منسوجات اینتراکتیو

کنفرانس بین المللی پیشرفت های منسوجات اینتراکتیو ۲۲-۲۳ اسفند ۹۸ لندن، انگلیس
,

کنفرانس بین المللی الکترونیک صنعتی در مهندسی نساجی

کنفرانس بین المللی الکترونیک صنعتی در مهندسی نساجی ۱۵-۱۶ اسفند ۹۸ رم، ایتالیا
,

کنفرانس بین المللی تکنولوژی های طراحی مد و پوشش های الکترونیک

کنفرانس بین المللی تکنولوژی های طراحی مد و پوشش های الکترونیک ۱۵-۱۶ اسفند ۹۸ بارسلونا، اسپانیا